Việt Nam xem nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ như thế nào?

Nguyệt thực một phần quan sát từ Israel tháng 8.2017. Ảnh: AFP/Getty
Nguyệt thực một phần quan sát từ Israel tháng 8.2017. Ảnh: AFP/Getty
Nguyệt thực một phần quan sát từ Israel tháng 8.2017. Ảnh: AFP/Getty
Lên top