Sáng kiến không ngờ có thể giúp con người lên sao Hỏa an toàn

Mô phỏng con người trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Mô phỏng con người trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Mô phỏng con người trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top