Sứ mệnh vũ trụ tiếp theo đưa thiên văn học bước vào kỷ nguyên mới

Twinkle, sứ mệnh ngoại hành tinh thương mại đầu tiên trên thế giới, sẽ lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu thiên văn. Ảnh: Blue Skies Space
Twinkle, sứ mệnh ngoại hành tinh thương mại đầu tiên trên thế giới, sẽ lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu thiên văn. Ảnh: Blue Skies Space
Twinkle, sứ mệnh ngoại hành tinh thương mại đầu tiên trên thế giới, sẽ lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu thiên văn. Ảnh: Blue Skies Space
Lên top