Quái vật thời tiền sử thống trị trước khi khủng long bạo chúa tung hoành

Loài khủng long mới phát hiện Ulughbegsaurus lớn hơn nhiều so với loài khủng long bạo chúa. Ảnh: Julius Csotonyi
Loài khủng long mới phát hiện Ulughbegsaurus lớn hơn nhiều so với loài khủng long bạo chúa. Ảnh: Julius Csotonyi
Loài khủng long mới phát hiện Ulughbegsaurus lớn hơn nhiều so với loài khủng long bạo chúa. Ảnh: Julius Csotonyi
Lên top