"Cú đớp tử thần" của khủng long bạo chúa

Khủng long bạo chúa (T.Rex) sẽ cúi xuống và đớp lấy con mồi. Ảnh: AFP
Khủng long bạo chúa (T.Rex) sẽ cúi xuống và đớp lấy con mồi. Ảnh: AFP
Khủng long bạo chúa (T.Rex) sẽ cúi xuống và đớp lấy con mồi. Ảnh: AFP
Lên top