Phát hiện loài khủng long mới có niên đại 72 triệu năm ở Nhật Bản

Chi Edmontosaurus - thuộc họ khủng long mỏ vịt. Ảnh: AFP
Chi Edmontosaurus - thuộc họ khủng long mỏ vịt. Ảnh: AFP
Chi Edmontosaurus - thuộc họ khủng long mỏ vịt. Ảnh: AFP
Lên top