Phụ nữ Hong Kong dùng phễu tiểu đứng trong nhà vệ sinh công cộng

Một nhóm ngành công nghiệp kêu gọi dùng phễu tiểu đứng trong các nhà vệ sinh công cộng nữ ở Hong Kong. Ảnh: South China Morning Post.
Một nhóm ngành công nghiệp kêu gọi dùng phễu tiểu đứng trong các nhà vệ sinh công cộng nữ ở Hong Kong. Ảnh: South China Morning Post.
Một nhóm ngành công nghiệp kêu gọi dùng phễu tiểu đứng trong các nhà vệ sinh công cộng nữ ở Hong Kong. Ảnh: South China Morning Post.
Lên top