Bộ Ngoại giao thông tin tình hình sinh viên, người Việt Nam tại Hong Kong

Chiều 21.11, Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt ở Hong Kong. Ảnh: Nhật Hạ.
Chiều 21.11, Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt ở Hong Kong. Ảnh: Nhật Hạ.
Chiều 21.11, Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt ở Hong Kong. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top