Philippines đề xuất mở cửa trường học, ngân hàng 24h để giảm tắc đường

Đại lộ Epifanio de los Santos bao quanh Manila luôn xảy ra tình trạng tắc đường. Ảnh: Reuters
Đại lộ Epifanio de los Santos bao quanh Manila luôn xảy ra tình trạng tắc đường. Ảnh: Reuters
Đại lộ Epifanio de los Santos bao quanh Manila luôn xảy ra tình trạng tắc đường. Ảnh: Reuters
Lên top