Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Philippines đóng dấu bản đồ vùng đặc quyền kinh tế lên hộ chiếu Trung Quốc

Philippines đề xuất đóng dấu bản đồ hiển thị vùng đặc quyền kinh tế Philippines lên hộ chiếu Trung Quốc. Ảnh: Rappler
Philippines đề xuất đóng dấu bản đồ hiển thị vùng đặc quyền kinh tế Philippines lên hộ chiếu Trung Quốc. Ảnh: Rappler
Philippines đề xuất đóng dấu bản đồ hiển thị vùng đặc quyền kinh tế Philippines lên hộ chiếu Trung Quốc. Ảnh: Rappler
Lên top