Việt Nam nêu việc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông trước ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc hôm 31.7. Ảnh: asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc hôm 31.7. Ảnh: asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc hôm 31.7. Ảnh: asean2019.go.th.
Lên top