Phát hiện mới về sao Kim giúp nghiên cứu Trái đất cổ đại

Sao Kim có thể vẫn đang hoạt động về mặt địa chất. Ảnh: NASA
Sao Kim có thể vẫn đang hoạt động về mặt địa chất. Ảnh: NASA
Sao Kim có thể vẫn đang hoạt động về mặt địa chất. Ảnh: NASA
Lên top