NASA cảnh báo Trái đất đang giữ lượng nhiệt gấp 2 lần so với năm 2005

Sự mất cân bằng năng lượng của Trái đất đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 14 năm từ 2005 đến 2019. Ảnh: NASA
Sự mất cân bằng năng lượng của Trái đất đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 14 năm từ 2005 đến 2019. Ảnh: NASA
Sự mất cân bằng năng lượng của Trái đất đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 14 năm từ 2005 đến 2019. Ảnh: NASA
Lên top