Tàu thăm dò mặt trời của NASA vọt qua sao Kim, phá 2 kỷ lục của chính mình

Tàu vũ trụ Parker Solar Probe vừa phá kỷ lục của chính mình trong hoạt động tiếp cận mặt trời ngày 29.4. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ Parker Solar Probe vừa phá kỷ lục của chính mình trong hoạt động tiếp cận mặt trời ngày 29.4. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ Parker Solar Probe vừa phá kỷ lục của chính mình trong hoạt động tiếp cận mặt trời ngày 29.4. Ảnh: NASA.
Lên top