Phát hiện sửng sốt về các sự kiện tuyệt chủng trên Trái đất

Hoạt động địa chất toàn cầu, trong đó có các sự kiện tuyệt chủng, dường như xảy ra theo chu kỳ 27,5 triệu năm. Ảnh: NASA
Hoạt động địa chất toàn cầu, trong đó có các sự kiện tuyệt chủng, dường như xảy ra theo chu kỳ 27,5 triệu năm. Ảnh: NASA
Hoạt động địa chất toàn cầu, trong đó có các sự kiện tuyệt chủng, dường như xảy ra theo chu kỳ 27,5 triệu năm. Ảnh: NASA
Lên top