Xuất hiện hành khách đặc biệt cho sứ mệnh Artemis1 không người lái của NASA

Hình nộm "moonikin" trải qua thử nghiệm rung trên ghế module tàu Orion mới tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh: NASA
Hình nộm "moonikin" trải qua thử nghiệm rung trên ghế module tàu Orion mới tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh: NASA
Hình nộm "moonikin" trải qua thử nghiệm rung trên ghế module tàu Orion mới tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh: NASA
Lên top