Phát hiện miệng núi lửa kỳ lạ ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ do thám sao Hỏa của NASA. Ảnh: AFP
Tàu vũ trụ do thám sao Hỏa của NASA. Ảnh: AFP
Tàu vũ trụ do thám sao Hỏa của NASA. Ảnh: AFP
Lên top