Phát hiện sửng sốt trái đất vẫn ngập trong phóng xạ siêu tân tinh

Trái đất di chuyển xuyên qua đám mây bụi phóng xạ - phần còn sót lại sau vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: NASA/ESA/Hubble
Trái đất di chuyển xuyên qua đám mây bụi phóng xạ - phần còn sót lại sau vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: NASA/ESA/Hubble
Trái đất di chuyển xuyên qua đám mây bụi phóng xạ - phần còn sót lại sau vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: NASA/ESA/Hubble
Lên top