NASA đẩy trực thăng sao Hỏa đến tận cùng giới hạn, kể cả bị rơi

Giám đốc dự án MiMi Aung muốn trực thăng sao Hỏa bay nhanh và xa nhất có thể. Ảnh: NASA
Giám đốc dự án MiMi Aung muốn trực thăng sao Hỏa bay nhanh và xa nhất có thể. Ảnh: NASA
Giám đốc dự án MiMi Aung muốn trực thăng sao Hỏa bay nhanh và xa nhất có thể. Ảnh: NASA
Lên top