Phát hiện động đất hàng loạt dù núi lửa Hawaii không phun trào

Miệng núi lửa Kilauea ở phía nam Honolulu. Ảnh: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ
Miệng núi lửa Kilauea ở phía nam Honolulu. Ảnh: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ
Miệng núi lửa Kilauea ở phía nam Honolulu. Ảnh: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ
Lên top