Tàu Ever Given được hộ tống hùng hậu qua kênh đào Suez

Tàu Ever Given nhổ neo ngày 7.7 khi Ai Cập và chủ sở hữu tàu đồng ý về vấn đề bồi thường sau sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez. Ảnh: AFP
Tàu Ever Given nhổ neo ngày 7.7 khi Ai Cập và chủ sở hữu tàu đồng ý về vấn đề bồi thường sau sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez. Ảnh: AFP
Tàu Ever Given nhổ neo ngày 7.7 khi Ai Cập và chủ sở hữu tàu đồng ý về vấn đề bồi thường sau sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez. Ảnh: AFP
Lên top