Thương vong động đất Haiti tăng vọt lên gần 7.000 người

Tìm kiếm người bị nạn sau khi một khách sạn sập do động đất Haiti ngày 14.8. Ảnh: AFP
Tìm kiếm người bị nạn sau khi một khách sạn sập do động đất Haiti ngày 14.8. Ảnh: AFP
Tìm kiếm người bị nạn sau khi một khách sạn sập do động đất Haiti ngày 14.8. Ảnh: AFP
Lên top