Phát hiện dấu chân của những con khủng long cuối cùng trên đất Anh

Các dấu chân được cho là của ít nhất sáu loài khủng long để lại. Ảnh: Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Hastings
Các dấu chân được cho là của ít nhất sáu loài khủng long để lại. Ảnh: Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Hastings
Các dấu chân được cho là của ít nhất sáu loài khủng long để lại. Ảnh: Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Hastings
Lên top