Giải mã bí mật săn mồi kinh hoàng của khủng long bạo chúa

Hóa thạch khủng long bạo chúa ở Utah, Mỹ. Ảnh: Cơ quan quản lý đất đai Utah, Mỹ
Hóa thạch khủng long bạo chúa ở Utah, Mỹ. Ảnh: Cơ quan quản lý đất đai Utah, Mỹ
Hóa thạch khủng long bạo chúa ở Utah, Mỹ. Ảnh: Cơ quan quản lý đất đai Utah, Mỹ
Lên top