Tìm ra nguồn gốc của thiên thạch rơi xuống trái đất

Mảnh vỡ thiên thạch 2018 LA ở Botswana. Ảnh: Viện SETI.
Mảnh vỡ thiên thạch 2018 LA ở Botswana. Ảnh: Viện SETI.
Mảnh vỡ thiên thạch 2018 LA ở Botswana. Ảnh: Viện SETI.
Lên top