Hố thiên thạch bí ẩn góp thêm manh mối về sự kiện khủng long tuyệt chủng

Ảnh vệ tinh Terra của NASA về khu vực miền trung Ukraina. Hố thiên thạch Boltysh nằm ở phía nam hữu ngạn sông Dnepr. Ảnh: NASA
Ảnh vệ tinh Terra của NASA về khu vực miền trung Ukraina. Hố thiên thạch Boltysh nằm ở phía nam hữu ngạn sông Dnepr. Ảnh: NASA
Ảnh vệ tinh Terra của NASA về khu vực miền trung Ukraina. Hố thiên thạch Boltysh nằm ở phía nam hữu ngạn sông Dnepr. Ảnh: NASA
Lên top