Pháp gửi Tượng Nữ thần Tự do thứ 2 đến Mỹ nhân Quốc khánh

Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Ảnh: Wiki
Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Ảnh: Wiki
Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Ảnh: Wiki
Lên top