Mỹ trả Thái Lan cổ vật 1.000 năm tuổi bị "đánh cắp" sau 50 năm

Cổ vật 1.000 năm tuổi của Thái Lan. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á
Cổ vật 1.000 năm tuổi của Thái Lan. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á
Cổ vật 1.000 năm tuổi của Thái Lan. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á
Lên top