Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh từ Los Angeles đến Tokyo chỉ 1h

Venus Aerospac đang phát triển máy bay siêu thanh có tốc độ Mach 12. Ảnh: Venus Aerospac
Venus Aerospac đang phát triển máy bay siêu thanh có tốc độ Mach 12. Ảnh: Venus Aerospac
Venus Aerospac đang phát triển máy bay siêu thanh có tốc độ Mach 12. Ảnh: Venus Aerospac
Lên top