Máy bay siêu thanh tới mọi nơi trên thế giới trong 4 giờ, giá vé 100 USD

Máy bay siêu thanh Overture tương lai. Ảnh: Boom Supersonic
Máy bay siêu thanh Overture tương lai. Ảnh: Boom Supersonic
Máy bay siêu thanh Overture tương lai. Ảnh: Boom Supersonic
Lên top