Pháp dỡ bỏ lệnh phong tỏa ngừa COVID-19 từ nay đến cuối tháng 6

Pháp: Dỡ bỏ lệnh phong tỏa do COVID-19 từ nay đến cuối tháng 6. Ảnh: AFP
Pháp: Dỡ bỏ lệnh phong tỏa do COVID-19 từ nay đến cuối tháng 6. Ảnh: AFP
Pháp: Dỡ bỏ lệnh phong tỏa do COVID-19 từ nay đến cuối tháng 6. Ảnh: AFP
Lên top