Ông Kim Jong-un: Tổng thống Mỹ sẽ phải trả giá đắt vì đe doạ "huỷ diệt Triều Tiên"

Ông Kim Jong-un cảnh cáo ông Donald Trump sẽ phải trả giá đắt. Ảnh: Express
Ông Kim Jong-un cảnh cáo ông Donald Trump sẽ phải trả giá đắt. Ảnh: Express
Ông Kim Jong-un cảnh cáo ông Donald Trump sẽ phải trả giá đắt. Ảnh: Express