Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng đàn tại Liên Hợp Quốc

Biểu cảm của đại diện các nước Israel, Syria, Iran và Saudi Arabia (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UN/EVN
Biểu cảm của đại diện các nước Israel, Syria, Iran và Saudi Arabia (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UN/EVN
Biểu cảm của đại diện các nước Israel, Syria, Iran và Saudi Arabia (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UN/EVN