Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp nhau 5 lần ở Hà Nội

Chủ tịch Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26.2. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26.2. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26.2. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top