Lịch trình cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và Kim Jong-un tại Hà Nội

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội. Ảnh: CNN
Lên top