Phóng viên đưa tin thượng đỉnh Mỹ - Triều “lớn hơn nhiều” so với APEC

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (đứng) công bố về số lượng phóng viên trong nước và quốc tế tới đưa tin về thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Ảnh: PV.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (đứng) công bố về số lượng phóng viên trong nước và quốc tế tới đưa tin về thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Ảnh: PV.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (đứng) công bố về số lượng phóng viên trong nước và quốc tế tới đưa tin về thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Ảnh: PV.
Lên top