Đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un ấn tượng cỡ nào?

Ông Kim Jong-un lên tàu rời Bình Nhưỡng ngày 23.2. Nguồn: CGTN
Ông Kim Jong-un lên tàu rời Bình Nhưỡng ngày 23.2. Nguồn: CGTN
Ông Kim Jong-un lên tàu rời Bình Nhưỡng ngày 23.2. Nguồn: CGTN
Lên top