Thời gian Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Donald Trump bước ra từ chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump bước ra từ chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump bước ra từ chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AP
Lên top