Ông Biden thực hiện lời hứa tranh cử, đảo ngược chính sách ông Trump

Tổng thống Joe Biden thực hiện lời hứa tranh cử về chính sách tị nạn. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden thực hiện lời hứa tranh cử về chính sách tị nạn. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden thực hiện lời hứa tranh cử về chính sách tị nạn. Ảnh: AFP
Lên top