Chính quyền ông Biden yêu cầu thêm thời gian xem xét thuế của ông Trump

Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top