Tổng thống Joe Biden đặt bút ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top