Tòa đồng ý với ông Biden huỷ tranh luận về nhập cư thời ông Trump

Ông Donald Trump thăm bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump thăm bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump thăm bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Lên top