Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư. Ảnh: AFP
Lên top