Ông Barack Obama, Donald Trump ráo riết “đọ sức” chốt bầu cử

Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên hai đảng. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên hai đảng. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên hai đảng. Ảnh: CNN
Lên top