Ông Obama "nổ phát súng đầu tiên" sau khi quay lại chính trường

Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ vào Quốc hội ở bang California, ngày 8.9.2018, tại Anaheim. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ vào Quốc hội ở bang California, ngày 8.9.2018, tại Anaheim. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ vào Quốc hội ở bang California, ngày 8.9.2018, tại Anaheim. Ảnh: AP
Lên top