Cựu Tổng thống Obama “lật tung” chính trường trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ ở bang Wisconsin hôm 26.10. Ảnh: Getty Images
Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ ở bang Wisconsin hôm 26.10. Ảnh: Getty Images
Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ ở bang Wisconsin hôm 26.10. Ảnh: Getty Images
Lên top