2018: Cuộc bầu cử giữa kỳ tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ

Ứng viên Thượng viện Đảng Dân chủ Beto O’Rouke, bang Texas, quyên góp được 38 triệu USD trong quý quyên góp thứ 3 năm 2018. Ảnh: Getty Images
Ứng viên Thượng viện Đảng Dân chủ Beto O’Rouke, bang Texas, quyên góp được 38 triệu USD trong quý quyên góp thứ 3 năm 2018. Ảnh: Getty Images
Ứng viên Thượng viện Đảng Dân chủ Beto O’Rouke, bang Texas, quyên góp được 38 triệu USD trong quý quyên góp thứ 3 năm 2018. Ảnh: Getty Images
Lên top