Nước Châu Âu đầu tiên bắt buộc thẻ xanh COVID-19 tại nơi làm việc

Màn hình điện thoại hiển thị mã QR và tờ giấy ghi chứng nhận COVID-19 kỹ thuật số EUDCC của Châu Âu. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Màn hình điện thoại hiển thị mã QR và tờ giấy ghi chứng nhận COVID-19 kỹ thuật số EUDCC của Châu Âu. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Màn hình điện thoại hiển thị mã QR và tờ giấy ghi chứng nhận COVID-19 kỹ thuật số EUDCC của Châu Âu. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top