Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì họp Tổ công tác ngoại giao vaccine

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp với Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp với Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp với Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top