Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine do Pháp, Italia tặng

Lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top